หน้าหลัก
ข่าวสาร
อุปกรณ์เสริม
Tutor การใช้โปรแกรม
Downloads
รายชื่อลูกค้า
โปรแกรมบริหารสำหรับสถานศึกษา
โปรแกรมพัสดุ
โปรแกรมแผนงาน และ งปม.
โปรแกรมบุคลากร
โปรแกรมลงเวลานักเรียน
โปรแกรมห้องสมุด
โปรแกรมสารบรรณ
Contact US
ผู้ที่กำลังออนไลน์อยู่ขณะนี้
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ผู้เยี่ยมชม: 232011
หน้าหลัก arrow โปรแกรมลงเวลานักเรียน
Eziticen Plus พิมพ์ ส่งเมล

โปรแกรมลงเวลาเข้าออกสำหรับนักเรียนนักศึกษา

(Ecitizen  Plus)


Image


โปรแกรมแบ่งออก 3 ส่วน

1.โปรแกรมบริหารข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและงานปกครอง
2.โปรแกรมบันทึกเวลาการเข้าออก
3.โปรแกรมระบบฐานข้อมูล

คุณสมบัติ

-สามารถใช้กับเครื่องอ่านบาร์โค้ด , เครื่องอ่านลายนิ้วมือ , เครื่องอ่านบัตร Smart Card หรือ RFIDได้
-สามารถถ่ายรูปสมาชิกแบบ Real time จาก กล้อง webcam ได้
-โอนข้อมูลนักเรียนนักศึกษาจากโปรแกรมต่างๆได้ เช่น SMIS ,TERM2544
 
STUDENT2544 , STD2003 (ศธ.02)

การใช้งาน

-สามารถกำหนดผู้ใช้งานในระบบพร้อมสิทธิการเข้าใช้งานในแต่ละเมนูได้
-สามารถทำงานบนระบบเครือข่ายพร้อมกันได้หลายเครื่อง
-กำหนดข้อมูลหลักได้ เช่น รายชื่อนักศึกษา , สาขาและกลุ่มการเรียน ,ประเภทการลาประเภทพฤติกรรมและ
 การลงโทษ ฯ
-โปรแกรมลงเวลาแยกจากโปรแกรมบริหารข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ฯ ใช้งานได้สะดวกและปลอดภัย
-ระบบฐานข้อมูลแบบ MYSQL ทำงานรวดเร็วและมีขนาดเล็กสามารถแยกติดตั้งจากตัวโปรแกรมได้

รายงาน

-รายงานการลงเวลา (แสดงรหัสประจำตัว ชื่อ/นามสกุล , เวลามา/เวลากลับ , มาสาย , สาเหตุการลา และอื่นๆ)
-รายงานสรุปการลงเวลาประจำวัน(แสดงชื่อกลุ่มการเรียน , จำนวนมาเรียน/สาย/ลา/ขาด , จำนวนรวม)
-รายงานสรุปรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา จำนวนครั้งการมาเรียน , จำนวนครั้งที่ไม่ลงเวลา ฯ
-พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา
-พิมพ์จดหมายแจ้งผู้ปกครอง

:: Download ::

โบร์ชัวร์
คู่มือการใช้งาน
ใบเสนอราคา

Vivany Clock
โพลล์
ท่านคิดว่าโปรแกรมของบริษัทมีประโยชน์ต่อสถานศึกษามากน้อยเพียงใด